The Ultimate Guide To voleybol nasil oynanir

Kısaca, makara engellere yakla§tiniz mi, niteleyerek soruyor. Ben de, yakla§tik. Ate§e ba§layacagiz. Tamam komutanim, demi§ bulunuyorum. Bundan a§agi yukari dort dakika sonra ben Sugar Cona Tepesi ve dolay tepeler ustune agilan havan, tank ve bütünüyle ate§lerinin gurlemesiyle telsizden artik higbir §ey duyamaz olmu§tum. Du§man, ate§imize kar§i ate§le karşılık vermekte tereddut da etmemi§, bizim bulundugumuz yerler dahi havan toplariyla dovulmeye ba§lami§ti.

§imdi size birazcik Ali Becerikli’yi anlatmaliyim hocam. Qunku onunde ahir ona ba§vurmak zorunda kalacagim.

Kimin kizi Zehra? Evi nasil? O an’a dek bunu hig tasa etmemi§tim. Zehra’nm nerden geldigi, kimin nesi oldugu kimsenin bile aklina gelmiyordu. Gorunumu mu du§undurmuyordu bunu? Adanali oldugunu biliyorum, topu bu. Adana’dan bir i§ginin kizi mi, pamuk tarlalarinda gali§an bir irgatin kizi mi yoksa? Hadi canim, bir irgat kizi ba§kentin bir universitesine kadar nasil gelebilirmi§! Nasil §etlant bir suveteri olur ve alti ayda bir gozluk gergevesi degi§tirebilir, tüm birbirinden girkin yalnız tüm de birbirinden pahali?

Musluktan akan suyun §ariltisina dugun salonundan ta§an ugultu kari§iyor. Ne idugu bilinmeyen bu ugultu ba§imi donduruyor. Tuvaletlerin bulundugu taraflardan biri: “Yahu pilav ayakta kalanlara nasil dagitilacak be!

Ahh Ay§en ilenme, ikimizin bile ba§ini boka sardin i§te. Eloğlu olacak oglana ismabilseydim bari. Hig isinamadim. Ben di§arda okumu§ zuppelere cümle illet olurum esasen, bu da di§arda okumu§larin en illeti. Bak §u Omer’e üstelik o denli illet olmami§tim. Hig degil Aysel’in yuku ustumden kalkar, yerini yuvasini agâh, diyerek sevinmi§tim hatta. Efendiligini hig bozmadi, lakin ben cümle bize yukarıdan bakiyor sandim durdum.

“Son olarak efendim, ongun giftlere ve sizlere benim hayrani oldugum bir §arkiyi sunuyorum,” diye repertuvarmin son §arkisina ba§larken Erturk de:

Gecenin bir saatinde siteye ulaşalım eve donunce Aysel belki ‘Dugun nasil gegti?’ niteleyerek sorar. Ihtimal de sormaz. Belki beni ilk el bukadar gok igmi§ gorunce, anlayi§li bir gacı kabil mutfaga ko§ar. Bana bir fincan gösterişsiz kahve yapar. Ihtimal bile yapmaz. Birakir dünya gogtugu yerde kalsin. Bana bir fincan dümdüz kahve getirirse, bu dugune gerek istemez bir yerinden kendisinin de bula§tigini sanir.

Bu sozler kulagima kuguk higkiriklar kadar garpiyor. Sonra ilhan’in bozgun ordular kumandaninin sesini gagri§tiran sesi:

Ahmet’e bu sarho§ halinde ve kendim bile katı ayik olmayarak siteye ulaş ‘Sen kendini kurtar aslanim’ demem §u an gok gulung kagacak. Kotu bir gorba bu. Burnumu tikasam, gozumu yumsam da, yenilip yutulamayacak bir gorba.

Ne oluyorum? Kanyak §i§esine sarilmak da dayanıklı elleme bir sonug saglamadi. Bir yolculukta, elan ta ba§inda o yolculugun, henüz yuzlerce posta gordugum, yuzlerce defa igine dalip giktigim Akademi’nin yakinindan geger gegmez, elan Oktay’in Kuzguncuk’taki i§igini gorur gormez ba§ladim; yok oglumdan §unu isterim, bunu istemem... Geldi ardindan onu nasil ve ne dogurdugum.

imparator ona, bir yandan kravatini gev§eterek hi§doldurulma bakiyor: Dugun duzenini bu salaga birakanda sug.

Agzi da le§ üzere igki kokmada. Fakat ekzibistyonistligi bile ondan baskin. Ayrica o gecenin ardindan çabucak bir asker darbesinin gelecegini ne bilsin?

“Bu sana olan duygumun yanina saygiyi katar ve bu duyguyu pekâlâ§tirir,” dedi o da. O rahat§am aramizda gegen hiçbir aşk sozu bu başüstüne.

Boylece kolonya fasli bitmi§ oluyor. §imdi bu otobus de mutfaginda fasılasız kapiska pi§en bir eve benziyor. Burnuma bizim Kuguk Esat’taki habbe kokusu geliyor. Aman, tika burnunu. Bir de eski, adamakıllı müstamel kokulara donersek i§imiz var!

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Comments on “The Ultimate Guide To voleybol nasil oynanir”

Leave a Reply

Gravatar